Dialog Design DialogDesign ved Rolf Molich English English Dansk Dansk
DialogDesign, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse, Denmark, dialogdesign@dialogdesign.dk, +45 4717 1731
Om brugervenlighed Aktuelt Bøger Om DialogDesign
Test af brugervenlighed Ekspertvurdering TPI Design Standarder Foredrag og kurser Kvalitet Priser

Sådan foregår en test af brugervenlighed


En test af brugervenlighed afslører evt. alvorlige problemer, som brugere har med at anvende en dialog eller et produkt. Testrapporten beskriver disse problemer og indeholder forslag til løsning, så du kan få rettet fejlene, inden produktet sættes i drift.

For at sikre dig optimal kvalitet er DialogDesigns fremgangsmåde i nøje overensstemmelse med de danske regler for standard tænke højt-test.

1.   Gennemgang af produktet

I (kunden) præsenterer produktet for DialogDesign og uddyber jeres mål for testen. DialogDesign påpeger evt. væsentlige uhensigtsmæssigheder i produktet, som I har mulighed for at rette inden testen.

2.   Rekruttering af typiske brugere

Sammen med jer fastlægger vi præcise kriterier for målgruppen, dvs. de typiske brugere, som skal være testdeltagere.

DialogDesign sørger for at skaffe testdeltagere (rekruttering) og afholder samtlige udgifter vedrørende testdeltagere, herunder honorar eller gaver og evt. transportomkostninger.

DialogDesign garanterer at det aftalte antal testsessioner vil blive gennemført selv hvis en testdeltager falder fra i sidste øjeblik. DialogDesign sikrer normalt dette ved at planlægge og gennemføre én testsession mere end det aftalte antal.

3.   Fastlæggelse af repræsentative testopgaver

På baggrund af en opgaveanalyse kommer DialogDesign med et udspil til testopgaver, som I derefter kan kommentere og godkende.

4.   Afholdelse af en ”tænke højt”-testsession med hver enkelt testdeltager

I en testsession løser en testdeltager testopgaverne under overvågning af en kyndig testleder. Hver testsession varer 60-90 minutter. DialogDesign afholder normalt tre eller fire testsessioner om dagen. Testsessioner strækker sig derfor normalt over to dage. Testsessionerne vil normalt ligge mellem kl. 8.30 og kl. 19, så I har mulighed for at overvære dem.

Vi anbefaler, at testsessionerne afholdes hos jer i jeres lokaler. Almindelige mødelokaler er velegnede. Hvis I ikke har plads, sørger DialogDesign for lokaler. DialogDesign kan stille videoudstyr til rådighed, så I kan følge testsessionerne fra et nabolokale.

Hver testsession omfatter:

      Kort interview om testdeltagerens baggrund

      Kort interview om testdeltagerens forventninger til produktet.

      Løsning af typiske arbejdsopgaver med produktet.

      Kort interview om testdeltagerens opfattelse af produktet i slutningen af testsessionen ("debriefing")

5.   Afholdelse af konsensusmøde

Et konsensusmøde er en brainstorm, hvor interessenter diskuterer de observationer som de har gjort i forbindelse med testen. Alle, der har overværet mindst én testsession, kan deltage i konsensusmødet. Testlederen er til stede under mødet, men styrer det ikke.

DialogDesign har særdeles gode erfaringer med at afholde et konsensusmøde umiddelbart efter den sidste testsession. Formålet med konsensusmødet er at sikre at interessenterne har en fælles holdning til de fundne brugervenlighedsproblemer. Desuden giver konsensusmødet alle interesserede det hurtigst mulige overblik over testresultaterne, så I ikke behøver at afvente testrapporten.

6.   Udarbejdelse af en testrapport i standardformat

Se et eksempel på en testrapport i DialogDesigns standardformat.

Testrapporten beskriver positive forhold og problemer som testen har identificeret. Testrapporten kommer også med konstruktive løsningsforslag baseret dels på hvad testdeltagerne foreslog, dels på DialogDesigns omfattende erfaring fra tidligere test med hvad brugere kan finde ud af.

Test af brugervenlighed: Tilpasning til dine behov
Læs mere

·      Test af brugervenlighed

·      Sådan foregår en test af brugervenlighed

·      Test af brugervenlighed - tilpasning til dine behov

·      Træning i test af brugervenlighed

 

 

Test af prototype

En test af brugervenlighed kan sagtens gennemføres med en version af produktet, som kun eksisterer på skitseform, en såkaldt papirprototype.

Computersimulatoren (personen til højre) viser et skærmbillede på papir til testdeltageren (til venstre). Når testdeltageren f.eks. beslutter sig for at klikke på Søg-knappen, finder computersimulatoren det rette billede frem fra sit lager, dvs. papirbunken foran ham. Tegningen stammer fra bogen Brugervenligt webdesign.

Nielsen Norman Group sælger en god DVD video om hvordan man tester papirprototyper af websteder, mobiltelefonsystemer osv.

DialogDesign tilbyder workshops hvor vi i løbet af 2-3 dage laver en papirprototype af jeres nye system og tester den to gange med typiske brugere.

 Hjem    Om brugervenlighed    Produkter    Aktuelt    Bøger    Om DialogDesign