Dialog Design DialogDesign ved Rolf Molich English English Dansk Dansk
DialogDesign, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse, Denmark, dialogdesign@dialogdesign.dk, +45 4717 1731
Free Resources CUE Products Events Books About DialogDesign
Usable Web Design (English) Webbdesign med fokus på användbarhet (Swedish)

Webbdesign med fokus på användbarhet (Swedish)

Studentlitteratur, www.studentlitteratur.se, 2002
ISBN 91-44-02064-3
Price: approximately 290 SEK (approximately 31 EUR, including VAT), 228 pages.

From the Back Cover (in Swedish):

När man besöker en webbplats räcker det inte att tekniken fungerar. Det är mycket som tävlar om individens uppmärksamhet och därför måste besökaren lätt komma underfund med hur webbplatsen är tänkt att annvändas.

Visste du:

·       att många Internetbesökare inte köper något på nätet, helt enkelt därför att de inte klarar av det?

·       att väldigt få användbarhetstester avslöjar exakt var och varför besökarna ger upp?

·       att ju tidigare slutanvändaren kommer til tals i utvecklingen av webbplatsen desto bättre?

Denna bok är full av hjälpmedel för dig som tänker sätta upp en webbplats, och vill säkra dig om besökarnes uppmärksamhet, så att de inte letar förgäves, spiller värdefull tid eller tillgriper telefonen istället.

Boken vänder sig till alla i webbvärlden - från studerande via den vanlige webbanvändaren til den professionella webbdesignern. Alla som strävar efter att ha en relevant och effektiv dialog med användaren kommer att ha stor glädje av denna bok.

Excerpt, including full table of contents 
Read More about the Book
Webbdesign med fokus på användbarhet

·      Excerpt, including full table of contents

·      Usable Web Design (English edition)

·      Webbdesign med fokus på användbarhet  (Swedish edition)

·      Brugervenligt webdesign
(Danish edition, page in Danish)

 

 Home    Free Resources    CUE    Products    Events    Books    About DialogDesign